Zdjęcia: Aleksander Kuticki, Olga Galuk, Roman Kułyk, Włodzimierz Harmatiuk