Zdjęcia: Taisa Strużańska, Jaryna Wasyłyk, Fundacja Wolność i Demokracja