Zdjęcia: Wołodymyr Harmatiuk, Salomea Pletenicka, Jana Smiżak