Zdjęcia: Denys Durnycki, Aleksander Horoszewski, Anna Gordijewska