Zdjęcia: Kurier Galicyjski, Stanisław Biłycz, Jurij Rylczuk