Сьогодні в радіо CKPiDE дізнаєтеся про зустрічі „Навколо мови та літератури – 9 лекцій для вчителів польської мови”, під час яких говориться про досягнення польської науки в галузі мовознавства і літературознавства та полоністичної глоттодидактики. Зустрічі служать також інтеграції середовища полоністів з різних освітніх осередків. Заходи організовує Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника в Івано-Франківську разом з Варшавським університетом.

Гістьми радіо були Саманта Бусіло, координатора проєкту з Прикарпатського університету (кафедра слов’янських мов), викладачка польської мови з делегатури NAWA, д-р Беата Єндрика, координатора проєкту з Варшавського університету, працівниця Інституту прикладної полоністики Варшавського університету, а також одна з учасниць зустрічей, студентка полоністики Христина Лесів.

Партнери

Співпраця

Медіапартнери

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Проєкт підтримує Канцелярія голови Ради міністрів Республіки Польща в рамках конкурсу полонія та поляки за кордоном 2021

Fundacją Wolność i Demokracja

Проєкт „Професійні медіа в Україні 2021-2022” реалізує Фонд „Свобода та демократія”


Матеріал містить лише погляди автора/ів і не може бути прирівняний до офіційної позиції Канцелярії голови Ради міністрів Республіки Польща

Up