Олександр Лессер „Коперник на смертному одрі” (Фото: historia.org.pl)

Зупинив Сонце, зрушив Землю – з польського він плем’я. Миколай Коперник один з найвидатніших поляків у світі. Був людиною різносторонньо освіченою. Цікавився не тільки астрономією та математикою, але й правознавством, економікою, географією та мистецтвом. Сенат Республіки Польща встановив 2023 рік роком Миколая Коперника, адже в ньому припадає 550 річниця з дня його народження та 480 річниця з дня смерті. Тож запрошуємо ознайомитись з життєписом видатного поляка.

Дитинство та освіта Миколая Коперника

Миколай Коперник народився 19 лютого 1473 року в Торуні, який знаходився тоді в складі польської держави. Був сином краківського купця Миколая та Барбари з родини Ватценроде. Батько майбутнього астронома помер, коли хлопцю було 10 років. Родину взяв під свою опіку брат мами Миколая Коперника, Лукаш Ватценроде, майбутній вармінський єпископ. Він забезпечив племіннику найкращу освіту, бачачи в ньому помічника та гідного наступника.

Про обертання небесних сфер (Фото: Ягеллонська бібліотека)

У 1491-1495 роках Миколай Коперник учився на математично-природничому факультеті тогочасної Краківської академії (зараз Ягеллонський університет). Продовжив навчання в Італії. У Болоньї пізнавав правознавство та астрономію. З перспективи дядька, який в 1489 році став вармінським єпископом, найважливішим було канонічне право. У 1497 році забезпечив племіннику функцію каноніка вармінської катедральної капітули. Миколай Коперник не був висвячений, але вважався духовною особою.

У 1501 році почав вивчати медицину та грецьку філологію в Падуї, а за два роки захистив докторську дисертацію з канонічного права в Феррарі. Вільно володів німецькою та латиною. Після закінчення навчання повернувся до Вармії, де виконував функцію секретаря та лікаря єпископа Лукаша Ватценроде. Через це не мав часу на поглиблення астрономічних знань. Після смерті родича обійняв посаду каноніка при катедрі у Фромборку, з яким був пов’язаний до кінця життя.

Наукова робота Миколая Коперника

Вагоме місце у світовій історії Миколаю Копернику забезпечили астрономічні спостереження. Ще під час навчання в Італії багато часу присвячував самостійним дослідженням. Близько 1509 року опрацював перші нариси своєї теорії геліоцентричної будови Сонячної системи, згідно з якою саме Земля обертається навколо Сонця. До того часу панувала концепція геоцентричної системи, опрацьована Птоломеєм, яка говорила про те, що це Земля знаходиться у центрі Всесвіту.

Ян Матейко „Астроном Коперник, або розмова з Богом” (Фото: historia.org.pl)

Бажаючи впорядкувати свої роздуми, Миколай Коперник вирішив опрацювати твір, який став першим записом основних засад його теорії. Невеликий текст, названий „Commentariolus” („Малий коментар”) став фундаментом найважливішого твору Миколая Коперника: „De revolutionibus orbium coelestium” („Про обертання небесних сфер”).

Революційний вплив теорії Миколая Коперника

Миколай Коперник довго вагався чи публікувати свою найвідомішу працю, яку закінчив у 1530 році. Денне світло вона побачила аж у березні 1543 року, два місяці до смерті науковця. За часів Миколая Коперника техніка не дозволяла надати переконливі докази правдивості його ідеї. Попри те, що геліоцентрична теорія не була спершу прийнята, вона вплинула на бачення місця Землі та людини у Всесвіті. Започаткувала так звану коперниківську революцію.

Геліоцентризм, гравюра з твору Гармонія Макрокосміка, 1660 р. (Фото: Andreas Cellarius / Вікіпедіа)

У 1616 році католицька церква розмістила працю Миколая Коперника „Про обертання небесних сфер” у своєму індексі заборонених книг, де вона знаходилася понад 200 років. Попри це вже в XVII столітті, завдяки дослідженням Галілея та Йоганна Кеплера, а також застосуванню телескопа для спостереження за небом, геліоцентрична теорія почала набирати ваги. Наступні століття та експерименти принесли докази правдивості концепції Миколая Коперника.

За матеріалами historia.org.pl, dzieje.pl, ciekawostkihistoryczne.pl
З польської переклала Кароліна Шостак

Партнери

Співпраця

Медіапартнери


Матеріал містить лише погляди автора/ів і не може бути прирівняний до офіційної позиції Канцелярії голови Ради міністрів Республіки Польща

Up