Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie) zaprasza na prezentację albumu Beaty Kost „Stanisławów. Z życia miasta”.

Dawne dzieje, osiągnięcia ludzi, polskie pamiątki tego miasta położonego nad Bystrzycami są tematem albumu. Choć zmieniła się nazwa Stanisławowa, wciąż trwają tu ślady tego, co pozostawili po sobie dawni mieszkańcy. Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego, powołane w celu promocji polskiej kultury, stara się zatem pokazać dorobek tych mieszkańców i ich wkład w powstanie i rozwój miasta.

Zapraszamy Państwa na prezentację albumu i spotkanie z autorką 28 lutego 2019 r. o godz. 18:00 w sali głównej Centrum przy ulicy Strzelców Siczowych 56. Wstęp wolny.

Zajrzyjmy więc do dawnego Stanisławowa!

Spotkanie odbywa się przy wsparciu Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie.


Beata Kost – polska dziennikarka ze Lwowa. Od wielu lat pisze artykuły dotyczące historii miasta i dawnych województw Rzeczypospolitej, w tym stanisławowskiego. Autorka wystaw, miejskich gier terenowych i książek. Dotychczas wydała Album lwowski, na którą pomysł zrodził się wraz z akcją „Światełko pamięci dla Cmentarza Łyczakowskiego” oraz Kobiety ze Lwowa, w której przedstawiła opowieści o wybitnych aktorkach i wielkich śpiewaczkach, ideowych nauczycielkach i zasobnych arystokratkach. We współpracy z Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego ukazał się album „Stanisławów. Z życia miasta” jej autorstwa. W ramach popularyzowania dawnej lwowskiej tradycji i historii prowadzi strony na portalu społecznościowym „Album Lwowski” oraz „Damski Lwów”.


INFORMACJA O ALBUMIE

WYDAWCA
Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku

REDAKCJA
Inga Grześczak

REDAKCJA TECHNICZNA
Andrzej Leusz

KOREKTA
Izabella Piekarska

PROJEKT OKŁADKI, PROJEKT GRAFICZNY I SKŁAD
Jarosław Sosnowski

KOORDYNACJA WYDAWNICZA
Andrzej Leusz, Jarosław Sosnowski

JĘZYK
polski

DRUK
Ladex


Publikacja została współfinansowana w ramach sprawowania opieki 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za Granicą 
za pośrednictwem Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią
Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja

Up