W ramach prezydencji węgierskiej w Grupie Wyszehradzkiej ambasadorowie Polski, Węgier, Czech i Słowacji, w dniach 1-8 października 2017 roku, wspólnie odwiedzili regiony Ukrainy Zachodniej...

7 października w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku mieliśmy bardzo aktywny dzień. Odbywały się tutaj „Spotkania z historią” dla dzieci i młodzieży, realizowane przez przedstawicieli Instytutu...

W dniach 29 września – 1 października Fundacja Wolność i Demokracja zorganizowała szkolenie dla nauczycieli języka polskiego z Ukrainy pt. „Kształtowanie umiejętności uczenia się języka polskiego z Ukrainy pt. „Kształtowanie umiejętności...

23 września 2017 roku grupa wolontariuszy z Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku organizowała wyjazd na sprzątanie polskiego cmentarza w Kołomyi. Mimo burzliwej pogody i deszczu młodzież...

W Stanisławowie po raz drugi odbyła się konferencja naukowa poświęcona temu miastu. Tegoroczna edycja upłynęła pod hasłem „Stanisławów i ziemia stanisławowska podczas przemian społecznych XIX i w pierwszej połowie XX wieku...

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Fundacją Wolność i Demokracja
Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

Up