W ramach projektu „Spróbuj po naszemu” realizowanego z programu Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku gościła ponad 30 osobowa grupa młodzieży.

Uczestnicy projektu to uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnkowie (woj. wielkopolskie) oraz Gimnazjum Akademickiego nr 1 we Lwowie. Głównym założeniem spotkań i organizowanych wydarzeń było dzielenie się wiedzą oraz pomoc sobie nawzajem w komunikacji.

Obie grupy dotychczas miały okazję popularyzować swoją mowę ojczystą podczas wspólnych zabaw, odwiedzały miejsca ważne dla kultury i nawiązywania dialogu polsko-ukraińskiego.

W Centrum młodzież wzięła udział w zajęciach edukacyjnych dotyczących łamańców językowych. Spotkanie w formie ciekawej grze-lekcji poprowadziła Renata Klenczańska, nauczyciel języka polskiego skierowany do pracy na Ukrainie przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Zdjęcia: Dmytro Redka

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Fundacją Wolność i Demokracja
Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

Up