9 lutego 2015 roku w Iwano-Frankiwskim teatrze dramatycznym im. Iwana Franki rozpoczął się 25-ty jubieuszowy festiwal tańca sportowo-estradowego „Fest 2015”.

W dniach 24-29 stycznia 2015 roku wolontariusze CKPiDE uczestniczyli w szkoleniach p.t. „PROJEKT? Jestem na TAK!” w Użgorodzie.

3 lutego 2015 roku gościliśmy dr Tomasza Pudłockiego, który wygłosił wykład pt. Religia w życiu codziennym mieszkańców pogranicza polsko-ukraińskiego na przełomie XIX i XX wieku.

26 stycznia 2015 roku w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku odbyła się przezentacja „Olimpiady wiedzy o Polsce i Unii Europejskiej” organizowywana przez Instytut Politologii Opolskiego Uniwersytetu oraz Konsulat Generalny RP we Lwowie.

11 stycznia 2015 roku w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku odbyło się spotkanie opłatkowe Towarzystwa Kultury Polskiej im. Franciszka Karpińskiego. 

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią
Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja

Up