23 maja 2015 roku w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku z uczestnikami szkolenia pt. „Ja i moja samoocena”rozmawiał Roman Fedoryk - trener, coach

16 maja w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, w ramach obchodów Dnia Europy na Ukrainie zorganizowano hackathon pt. „Moje europejskie miasto”

W Iwano-Frankiwsku po raz pierwszy odbyło się „Forum miast partnerskich – efektywne zarządzanie”

Do CKPiDE zawitało ponad trzydzieścioro dzieci z Iwano-Frankiwska (d. Stanisławowa) i Kołomyi by po raz kolejny uczestniczyć w „Czarodziejskiej Nocy w Bibliotece”

Lista uczestników projektu „Forum miast partnerskich – efektywnie zarządzanie”

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią
Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja

Up