Це програма Європейської політики сусідства, щодо східних сусідів Європейського Союзу. Ініціативу започатковано на Празькому установчому самміті „Східного партнерства”. Вона поширюється на шість країн Східної Європи: Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Молдові та Україні в рамках чотирьох тематичних платформ:

1. з питань демократії, належного управління і стабільності;

2. з питань економічної інтеграції та зближення з політиками ЄС;

3. з питань енергетичної безпеки;

4. з питань між людських контактів.

Ці платформи передбачають регулярні зустрічі експертів, урядовців вищого рангу, міністрів ключових галузей з країн-членів ЄС та країн-партнерів, а також реалізацію багатосторонніх проектів, спільних навчань, семінарів та проектів з обміну досвідом у певних галузях.


Ініціаторами створення цієї політики у 2007 році стали тодішні міністри закордонних справ Польщі та Швеції: Радослав Сікорський та Карл Більдт.


Метою програми Східного партнерства є зближення країн-партнерів з Європейським Союзом через поглиблення співпраці та інтеграційні процеси, опираючись на цінності ЄС, його норми та стандарти. Для досягнення цього Східне партнерство розвивається двома шляхами. У двосторонньому вимірі програму зосереджено зміцненні стосунків міждержавних стосунків країн Східної Європи з Європейським Союзом. Багатосторонній вимір передбачає прийняття рішень та розв’язання спільних викликів усіма партнерами.


Головним завданням Східного партнерства у площині освіти і наукових досліджень є реалізація програм, які дають змогу університетам та їхнім студентам з країн Східного партнерства співпрацювати з університетами з країн Європейського Союзу. Це так звані „програми наукової та дослідницької мобільності”. (нп. Tempus або Erasmus Mundus), а також організація конференцій, семінарів, зустрічей та тренінгів. Метою згаданих програм є посилення мобільності молодих громадян сусідніх з Європейським Союзом держав, розвиток міжнародної співпраці молодих людей та уможливлення доступності інформації про країн-членів та країни Східного партнерства. Головним проектом, який реалізує ці завдання, є „Молодь в дії”.

В культурній площині програма Східного партнерства передбачає обмін інформацією та досвідом в царині культури між митцями та особами, які займаються культурою. Крім того, Східне партнерство допомагає будувати демократичні структури та пропагує ідею громадянського суспільства.

Партнери

Співпраця

Медіапартнери


Матеріал містить лише погляди автора/ів і не може бути прирівняний до офіційної позиції Канцелярії голови Ради міністрів Республіки Польща

Up