Dzieci są kreatywne z natury, dlatego tą wspaniałą zdolność należy w nich pielęgnować i rozwijać. Jak pokazuje praktyka, kształcenie i rozwijanie umiejętności artystycznych stanowi podstawę rozwoju twórczości dziecięcej. Rozbudzanie zainteresowania sztuką, plastyką, odkrywaniem w sobie naturalnych predyspozycji i uzdolnień skłania dzieci do samodzielnej twórczości i działania.

Celem zajęć plastycznych „Młody Artysta”, prowadzonych w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, było rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka, pomysłowości, a przede wszystkim wiary we własne siły, poznanie różnych technik plastycznych. Zajęcia rozpoczęły się w lutym dla grupy dzieci 7-8 letnich i odbywały się systematycznie raz w tygodniu do maja 2017. Tematyka zajęć dobierana była w zależności od świąt i uroczystości polskich, omawianych tematów (polskie legendy) oraz zainteresowań dzieci.

Podczas zajęć robione były kartki walentynkowe, kartki bożonarodzeniowe, wiosenne biedronki, motyle i kurczaczki, polskie symbole narodowe, było też rysowanie jajek woskiem a potem ich malowanie w barwnikach, kwiaty dla mamy i taty.

Realizując cele programu „Młody Artysta” kształcone były takie umiejętności jak: umiejętność twórczego działania, poszukiwania, tworzenia, stosowania różnych środków wyrazu plastycznego, umiejętności rysowania, szkicowania, malowania, próby łączenia technik plastycznych i stosowania różnych materiałów.

Zdjęcia: Krystyna Smal

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Fundacją Wolność i Demokracja
Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

Up