W dniach 8-10 lipca 2017 roku młodzież ze Stanisławowa (obecnie Iwano-Frankiwsk), Lwowa i Brześcia (Białoruś) uczestniczyła w wyjeździe studyjnym do Opola, organizowanym przez Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego (UO).

Pobyt zrealizowano w ramach Olimpiady „Wiedza o Polsce i Unii Europejskiej” we współpracy m.in. z Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku.

W programie wyjazdu znajdowały się takie punkty: spotkanie z dyrektorem Instytutu Politologii UO i przedstawicielami Rady Studenckiej Wydziału Nauk Społecznych UO; zwiedzanie studenckiej telewizji SETA; gry planszowe o Polsce i UE; wizyta w ZOO; wycieczka po Opolu.

- Gratuluję wam dobrych wyników na Olimpiadzie „Wiedza o Polsce i Unii Europejskiej”. Zakładam, że poszerzyliście swoją wiedzę i umiejętności z zakresu problematyki społecznej, wiedzę historyczną, prawną i ekonomiczną. Dostrzegliście związki z tradycją europejskiej myśli politycznej i filozoficznej. Ten rodzaj wiedzy i umiejętności będzie również dla Państwa fundamentem do nauczania przez najbliższe kilka lat. – powiedział Lech Rubisz, dyrektor Instytutu Politologii Uniwersytetu Opolskiego.

Młodzież miała też okazję, by swobodnie porozmawiać ze studentami i wypytać ich o to i owo w sprawie studiów. Niektóre osoby zostały przyjęte do grona studentów Uniwersytetu Opolskiego.

- Udział w Olimpiadzie rzeczywiście pozwolił mi wzbogacić swoją wiedzę. Zainteresowałem się międzynarodowymi aspektami współczesnej polityki, międzynarodowymi stosunkami politycznymi. Zostałem też przyjęty na I rok studiów Politologii Uniwersytetu Opolskiego. Zapewne będzie to piękna przygoda, którą rozpocząłem podczas wizyty studyjnej w Opolu. – powiedział po powrocie na Ukrainę Aleksander Dudek, uczestnik Olimpiady „Wiedza o Polsce i Unii Europejskiej” z Iwano-Frankiwska.

Zdjęcia: Andrzej Leusz

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Fundacją Wolność i Demokracja
Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

Up