W ostatnich latach aktywny rozwój społeczeństwa obywatelskiego i jego integralnej części – organizacji pozarządowych – znacznie się polepszył. Udział Ukraińców w życiu publicznym, zaufanie do instytucji trzeciego sektora...

Od 31 stycznia 2019 roku na ekrany ukraińskich kin wchodzi najnowsza polsko-brytyjska filmowa produkcja historyczna, film „Dywizjon 303” opowiadający o polskich pilotach biorących udział w Bitwie o Wielką Brytanię podczas II wojny światowej...

W dniach 25-27 stycznia br., Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie zorganizował dla wolontariuszy ze Lwowa oraz Iwano-Frankiwska (d. Stanisławowa) tradycyjny wspólny wyjazd do polskich...

20 lat temu w Polsce powstały samorządy powiatowe i wojewódzkie, i prawie dziesięć lat wcześniej – samorządy gminne. Zaczynał się proces decentralizacji, który ciągle trwa i się doskonali. Na Ukrainie reforma samorządowa dopiero się...

W Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku członkowie Towarzystwa Kultury Polskiej „Przyjaźń” wspólnie połamali się opłatkiem oraz złożyli sobie świąteczne i noworoczne życzenia przy dźwiękach najpiękniejszych...

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią
Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja

Up