Згідно з дозволом міністра освіти і науки Республіки Польща Центр польської культури та європейського діалогу в Івано-Франківську має право проводити державнi сертифікаційнi екзамени з польської мови як іноземної на рівнях: B1, B2, C1 і C2 – для групи адаптованої до потреб дорослих та на рівнях: A2, B1, B2 – для групи адаптованої до потреб дітей та молоді (дозвiл №2/DWM/2021 від 21.01.2021).

Сертифікат отриманий після складання екзамену є державним документом, що підтверджує знання польської мови як іноземної на відповідному рівні складності. Екзамени можуть складати як іноземці, так і громадяни Польщі, що постійно проживають за кордоном, які хочуть офіційно засвідчити свій рівень володіння польською мовою.

Державні екзамени проводяться на основі:

  • Законy від 12.06.2015 р. про внесення змін до Закону про польську мову (Законодавчий вісник 2015 пункт 1132);
  • Розпорядження міністра науки і вищої освіти від 26.02.2016 р. з питань екзаменів з польської мови як іноземної (Законодавчий вісник 2016 пункт 405).

Детальна інформація доступна на веб-сайті Державної комісії з підтвердження рівня володіння польською мовою як іноземною: certyfikatpolski.pl.

Партнери

Співпраця

Медіапартнери


Матеріал містить лише погляди автора/ів і не може бути прирівняний до офіційної позиції Канцелярії голови Ради міністрів Республіки Польща

Up