Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji i Nauki Rzeczypospolitej Polskiej Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku ma prawo do przeprowadzania państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego na poziomach: B1, B2, C1 i C2 – dla grupy dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz na poziomach: A2, B1, B2 – dla grupy dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży (decyzja Nr 2/DWM/2021 z dnia 21.01.2021).

Certyfikat otrzymany po zdaniu egzaminu jest dokumentem państwowym, potwierdzającym znajomość języka polskiego jako obcego na poszczególnym poziomie zaawansowania. Do egzaminów mogą przestępować zarówno obcokrajowcy jak i obywatele Polski, mieszkający na stałe za granicą, którzy chcą oficjalnie zaświadczyć swój poziom znajomości języka polskiego.

Państwowe egzaminy są przeprowadzane na podstawie:

  • Ustawy z dnia 12.06.2015 r. o zmianie Ustawy o języku polskim (Dziennik Ustaw 2015 pozycja 1132);
  • Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26.02.2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego (Dziennik Ustaw 2016 pozycja 405).

Szczegółowe informacje są dostępne na portalu Państwowej Komisji do Spraw Poświadczania Znajomości Języka polskiego jako Obcego: certyfikatpolski.pl.

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up