Prasa drukowana jest jednym z najstarszych środków masowego przekazu, dlatego w koncepcji funkcjonowania Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku jest założony blok prasy polskiej. Osoby z niej korzystające mają dostęp do informacji o tym, co wydarzyło się w Polsce, Europie i na świecie. W naszej Bibliotece wypożyczysz tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki oraz kwartalniki. W sumie dostępnych jest ponad 25 najpopularniejszych tytułów prasowych. Na regałach można znaleźć również prasę polską wydawaną na Ukrainie. 


TYGODNIKI:

 

 

Polski tygodnik społeczno-polityczny tworzony w większości przez byłych dziennikarzy „Uważam Rze” i „Rzeczpospolitej”, wydawany od 26 listopada 2012 w Warszawie. Pismo tworzone jest we współpracy z portalem wPolityce.pl oraz wNas.pl, wGospodarce.pl, wSumie.pl, stefczyk.info, gazetabankowa.pl i tygodnikpodlaski.pl.

Strona internetowa: wsieci.pl


Polski liberalno-lewicowy, opiniotwórczy tygodnik społeczno-polityczny, wydawany od 1957 w Warszawie. Polityka utrzymuje się na czołowych miejscach pod względem wielkości sprzedaży wśród polskich tygodników opinii, w tym często na pierwszym miejscu (ogólna sprzedaż na poziomie ok. 130 tys. egzemplarzy – stan na lipiec 2012).

Strona internetowa: polityka.pl


Tygodnik polityczno-gospodarczo-społeczny. Jedno z pierwszych niezależnych czasopism wydawanych w okresie PRL, powstałe w 1981 roku. Redaktorami naczelnymi tygodnika byli Tadeusz Mazowiecki, Jarosław Kaczyński, Andrzej Gelberg.

W pierwszym okresie działalności ukazało się 37 numerów „Tygodnika”oraz wkładka do niewydanego już bożonarodzeniowego numeru 38-39. Pomiędzy 13 grudnia 1981 a czerwcem 1989 wydawanie pisma zostało zawieszone przez władze PRL.

Rokrocznie tygodnik przyznaje tytuł Człowieka Roku.

Strona internetowa: tysol.pl


Katolickie pismo społeczno-kulturalne – ukazuje się od 1945 roku. Tygodnik opiniotwórczy, w sam raz dla wymagających Czytelników. W „TP” można znaleźć świetną publicystykę, wywiady, reportaże, felietony, prezentuje wysoki poziom komentarzy najważniejszych wydarzeń w Polsce i na świecie. Co tydzień ukazują się także recenzje najważniejszych wydarzeń kulturalnych. Stałe miejsce mają artykuły i dyskusje na tematy związane z wiarą. Pismo dla katolików otwartych na dyskusje. Dodatki tematyczne ukazujące się w Tygodniku to m.in.: „Książki w Tygodniku” (recenzje książek i wywiady z autorami); „Ucho igielne – Przewodnik” (etyka biznesu); „Nowa Europa Wschodnia” (przemiany u naszych sąsiadów); „Europa Środka”; „Historia w Tygodniku” (dodatek historyczny).

Strona internetowa: tygodnikpowszechny.pl


Katolicki tygodnik opinii o bogatej tradycji wypracowanej przez prawie 90 lat obecności na polskim rynku wydawniczym. Pierwszy numer ukazał się 9 września 1923 roku. W 19 diecezjach Polski wydanie ogólne „Gościa Niedzielnego” ukazuje się z lokalnymi dodatkami.

„Gość Niedzielny” podejmując aktualne tematy z życia Kościoła, Polski i świata, koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniach dotyczących wiary. Na otaczającą rzeczywistość społeczną, gospodarczą i polityczną stara się patrzeć przez pryzmat Ewangelii.

Strona internetowa: gosc.pl


Polski tygodnik społeczno-polityczny wydawany od 1982, do 2000 w Poznaniu, następnie w Warszawie. Od 1990 tygodnik publikuje listę 100 najbogatszych Polaków tygodnika „Wprost”, a od 1991 redakcja tygodnika przyznaje tytuł Człowieka Roku tygodnika „Wprost”. Ukazuje się od 5 grudnia 1982 – najpierw jako tygodnik regionalny w Wielkopolsce, a od 1989 jako pismo ogólnopolskie.

CREDO: Nie chcemy gubić spraw ważnych i nam bliskich w powodzi słów, tym bardziej, że wiele słów pięknych i słusznych uległo dewaluacji. Nie chcemy składać deklaracji bez pokrycia. Nasz postawę, nasze dążenia i ambicje, będzie dokumentował każdy kolejny numer pisma. Jedno możemy obiecać naszym Czytelnikom, może to nam się czasem nie udawać, ale zawsze będziemy się starać pisać w p r o s t.

Strona internetowa: wprost.pl


Niezależny politycznie tygodnik brytyjski wydawany od 1843 roku w Londynie; obecnie wydawany przez The Economist Newspaper Ltd. (od 1928 roku 50% udziałów posiada Financial Times).

Pierwotnie miał zasięg krajowy, obecnie jest pismem o zasięgu globalnym, skierowanym do kręgów biznesowych i politycznych. Jest poświęcony tematyce polityki i biznesu, ale publikuje też artykuły poświęcone nauce, technice, kulturze i sztuce. Co dwa tygodnie publikowany jest dodatek dogłębnie opisujący jakiś region lub dziedzinę biznesu. Wydawca ogłosił w numerze z 5 marca 2005 roku, że sprzedaż w okresie lipiec-grudzień 2004 roku wynosiła średnio 1 009 759 egzemplarzy tygodniowo.

Strona internetowa: economist.com


DWUTYGODNIKI:

Polski dwutygodnik publikujący głównie artykuły o życiu znanych osób i wywiady z nimi. Wydawany od 1997 roku przez wydawnictwo Edipresse Polska. Średni nakład 338 tys. egzemplarzy, średnia sprzedaż – 229 tys. (według danych ZKDP za 2004).

Strona internetowa: viva.pl


Magazyn „Pani Domu” kierowany jest do kobiet w wieku 25-50 lat. Poradnik dla nowoczesnej pani domu, a w nim wszystko o modzie, urodzie, pielęgnacji, sławnych ludziach, zdrowiu, psychologii, kuchni. Pani Domu to najpopularniejszy w Polsce dwutygodnik kobiecy o charakterze poradnikowym.

Strona internetowa: polki.pl


Najpopularniejsze pismo poradnikowe w Polsce, istnieje na rynku od 1948 roku. W 2009 roku zmieniło szatę graficzną oraz cykl wydawniczy na dwutygodniowy i od tego czasu znajduje się na pierwszym miejscu w rankingu sprzedaży i czytelnictwa wśród wszystkich polskich poradników. W „Przyjaciółce” znaleźć można oprócz porad z zakresu zdrowia, mody, urody, psychologii, prawa i finansów, również zaangażowane społecznie reportaże oraz wzruszające historie czytelników.

Ukochaną od lat rubryką czytelniczek „Przyjaciółki” jest sekcja kulinarna, na bazie której „wyrosła” dodatkowa wersja „Przyjaciółki” – z 16-stronicową naszywaną książeczką poświęconą za każdym razem innej tematyce kulinarnej.

Tradycją pisma jest coroczna edycja numeru charytatywnego, z którego część dochodu przeznaczana jest dla podopiecznych „Fundacji Przyjaciółka”.

Strona internetowa: polki.pl


Dwutygodnik dla uczniów w wieku 10-13 lat, który w przyjazny i przystępny sposób uzupełnia i wspomaga edukację szkolną. Wiedza podana jest w sposób bardzo atrakcyjny dla młodego czytelnika – w formie quizów i ciekawostek.

Edukacyjna część pisma pomaga w nauce. Społeczna zaś, krążąca wokół tematów rodziny, domu, relacji z przyjaciółmi, uczuć, zwierzaków i hobby, porusza sprawy i problemy najbliższe nastolatkom. Wśród współpracowników tworzących pismo są cenieni specjaliści z zakresu psychologii i pedagogiki szkolnej.

Strona internetowa: victor-junior.pl


Niezależne pismo Polaków na Ukrainie, dwutygodnik ukazujący się od 2007 roku. Wydawany jest w języku polskim. Celem „Kuriera Galicyjskiego” jest dotarcie do Polaków zamieszkałych na całej Ukrainie, ze szczególnym uwzględnieniem młodego pokolenia. Dwutygodnik współpraсuje też ze środowiskiem intelektualnym. Główną tematyką gazety stanowią wiadomości bieżące, zwłaszcza życie Polaków na Ukrainie, stosunki polsko-ukraińskie, publicystyka, historia, kultura i sport.

Strona internetowa: kuriergalicyjski.com


MIESIĘCZNIKI:

Jedyny polski luksusowy magazyn dla kobiet ukazujący się nieprzerwanie od 1957 roku. Zwierciadło wspiera czytelniczki w ich rozwoju, zachęca do odnalezienia własnego miejsca, jest drogowskazem w poszukiwaniu odpowiedzi na najważniejsze pytania. Dla magazynu piszą m.in.: Wojciech Eichelberger, Artur Andrus, Szymon Majewski, Tomasz Jastrun i Katarzyna Miller. Miesięcznik wyróżnia unikalna formuła, wysoka jakość merytoryczna oraz nowoczesna i elegancka szata graficzna. Znaki rozpoznawcze Zwierciadła to jego wiarygodność i szacunek dla czytelnika.

Strona internetowa: zwierciadlo.pl


Kolorowy miesięcznik dla wszystkich zainteresowanych szeroko rozumianą fantastyką. Jeśli czytujesz fantastyczne książki i komiksy, oglądasz fantastyczne filmy i seriale – to magazyn właśnie dla Ciebie! Tylko tutaj znajdziesz najlepsze opowiadania polskich i zagranicznych autorów oraz ambitną publicystykę – artykuły, felietony, recenzje. Pismo nagrodzone przez ministra kultury srebrnym medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”.

Strona internetowa: fantastyka.pl


Polski miesięcznik krajoznawczo-turystyczny, stawiający sobie za cel promocje różnych regionów kraju, odkrywanie nieznanych atrakcyjnych zakątków oraz popularyzację turystyki kwalifikowanej. Redakcja oraz wydawca czasopisma była inicjatorem utworzenia Polskiej Izby Turystyki Młodzieżowej w 1997 roku Klubu Zdobywców Korony Gór Polski natomiast w 2009 roku Klubu Znawców Polskich Pomników Historii.

Strona internetowa: poznaj-swoj-kraj.pl


Magazyn intelektualny o tematyce społeczno-kulturalnej wydawany w Krakowie przez Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK. Pierwszy numer ukazał się w 1946 roku z inicjatywy Jerzego Radkowskiego. Przerwy w wydawaniu pisma obejmowały lata 1953-1956. Redaktorami naczelnymi „Znaku” byli: Jerzy Radkowski, Hanna Malewska, Stanisław Stomma, Jacek Woźniakowski, Bohdan Cywiński, Stefan Wilkanowicz, Jarosław Gowin, Michał Bardel (początkowo jako pełniący obowiązki). Na łamach pisma poruszana jest problematyka religijna, społeczna, kulturalna, filozoficzna, politologiczna i etyczna. Wiele miejsca zajmują również recenzje nowości wydawniczych.

Strona internetowa: miesiecznik.znak.com.pl


W każdym wydaniu miesięcznika odwołuje się do naturalnej ciekawości każdego Polaka, do chęci zdobywania wiedzy i dowiadywania się o wydarzeniach przeszłych, które wpływają przecież na naszą teraźniejszość i przyszłość. Miesięcznik „W Sieci Historii” patronuje też najważniejszym wydarzeniom związanym z upowszechnianiem wiedzy historycznej i postaw patriotycznych.

Redakcja pisma prowadzona przez profesora Jana Żaryna, cenionego przez czytelników publicysty, wsparta doświadczeniami zespołu redakcyjnego tygodnika „wSieci” i portali wPolityce.pl, wNas.pl, gwarantuje doskonałą lekturę i teksty na wysokim poziomie naukowym oraz edytorskim.

Strona internetowa: wsieci.pl


„Abecadło” to miesięcznik edukacyjny dla najmłodszych. Czasopismo opracowane zgodnie z podstawą programową dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zatwierdzoną rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lutego 2002 roku.


Miesięcznik dla kobiet wydawany w Polsce przez Wydawnictwo Bauer. Pierwszy numer pisma ukazał się na przełomie lipca i sierpnia 1990 roku. Od 1991 roku czytelniczki Twojego Stylu wybierają „Kobietę Roku”, a pierwszą nagrodę otrzymała Ewa Łętowska – rzecznik praw obywatelskich. W drugiej połowie lat 90. miesięcznik był jednym z inicjatorów na polskim rynku prasowym, który wyznaczył nowy standard w społecznej edukacji mającej na celu uświadomienie zagrożenia rakiem piersi u kobiet. Z miesięcznikiem współpracują znani publicyści: Agata Passent, Krystyna Kofta i inni.

Strona internetowa: styl.pl


Miesięcznik o tematyce religijnej dla dzieci i młodzieży. Powstał w 1927 roku z Gościa Niedzielnego. Miesięcznik wydaje Wydawnictwo Kurii Metropolitalnej „Gość Niedzielny” w Katowicach. Do każdego numeru dołączony jest prezent. Miesięcznik zawiera również dział pt. „Darmowe Korepetycje”. Czytelnicy nadsyłają pocztą lub e-mailem swoje zapytania, na które na łamach gazety, strony internetowej lub mailem odpowiada nauczycielka języka polskiego i psycholog Iza Paszkowska.

Od maja 2011 „Mały Gość Niedzielny” jest dostępny również w formie elektronicznej dystrybuowanej przez eGazety.

Strona internetowa: malygosc.pl


Ogólnopolski miesięcznik edukacyjny przeznaczony jest dla młodych ludzi, którzy stoją u progu wyboru dalszej drogi kształcenia. Na łamach miesięcznika omawiane są liczne kierunki studiów i zawody. Zamieszczane są również szerokie prezentacje szkół wyższych oraz ośrodków akademickich w całej Polsce. Poza tym miesięcznik znany jest z przygotowywania i ogłaszania wielu rankingów, m.in. zestawiających najlepsze licea ogólnokształcące i uczelnie wyższe publiczne i niepubliczne oraz z rankingów MBA.

Strona internetowa: perspektywy.pl


Pomaga z sukcesem zaplanować przyszłość, przejść przez szkołę średnią, sprawnie i bez stresu przygotować się do matury i wybrać studia. Informuje o rekrutacji na uczelniach w Polsce i za granicą, opisuje specyfikę poszczególnych kierunków, prezentuje opinie o studiach studentów i wykładowców. Pomaga określić predyspozycje zawodowe i zaplanować dalszą edukację zawodową.

Na łamach pisma młodzi ludzie znajdą ciekawe wywiady, reportaże, porady psychologów, coachów i doradców zawodowych, a także dział kulturalny oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

Strona internetowa: cogito.com.pl


Czasopismo wydawane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, skierowane do kombatantów oraz osób zainteresowanych historią najnowszą. Czytając ten biuletyn dowiecie się Państwo m.in. o osobach, którzy brali udział w wojnach, działaniach zbrojnych i powstaniach narodowych oraz należeli do formacji wojskowych lub organizacji walczących o suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Czasopismo wyświetla również uroczystości upamiętniające wydarzenia historyczne. W wersji elektronicznej miesięcznik można bezpłatnie pobrać z serwisu internetowego urzędu.

Strona internetowa: kombatanci.gov.pl


DWUMIESIĘCZNIKI:

Dwumiesięcznik wydawany przez Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu, poświęcony problematyce regionu Europy Wschodniej i Azji Centralnej oraz europejskiej polityce wschodniej. Ukazuje się od września 2008 roku. Czasopismo zajmuje się europejską polityką wschodnią oraz państwami powstałymi po rozpadzie Związku Radzieckiego w różnych aspektach: politycznym, gospodarczym, kulturalnym, społecznym, historycznym itd. Występują w nim różne gatunki dziennikarskie: publicystykę, reportaż, wywiad, recenzję, czy teksty historyczne.

Pismo współpracuje z takimi instytucjami jak Ośrodek Studiów Wschodnich, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Wydawnictwo Czarne czy Wydawnictwo Znak.

Strona internetowa: new.org.pl


KWARTALNIKI:

Kwartalnik literacki, założony w 1982 roku i wychodzący w Paryżu, a od 1990 roku w Warszawie. Kwartalnik stawia sobie za cel przyswojenie polskiemu czytelnikowi literatury powstałej na emigracji, scalenie literatury emigracyjnej i krajowej. „Zeszyty Literackie” przybliżają również najwybitniejszych pisarzy światowych. Zamieszczają zarówno autorów już uznanych, laureatów nagrody Nobla (m.in. Czesław Miłosz, Seamus Heaney, Derek Walcott, V. S. Naipaul), jak i twórców młodych, prezentują debiutantów. W dziale Europa Środka publikowane są teksty dotyczące szeroko rozumianej Europy Środkowej, przede wszystkim literackie, dotyczące tradycji artystycznych tego regionu Europy, a także odnoszące się do polityki i filozofii.

Strona internetowa: zeszytyliterackie.pl


Polskie czasopismo popularnonaukowe poświęcone naukom przyrodniczym wydawane przez Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika w formie kwartalnika. Jest miesięcznikiem, lecz już od ponad dziesięciu lat ukazuje się tylko cztery razy w roku w czterech oddzielnych zeszytach oznaczanych odpowiednio 1-3/XXXX, 4-6/XXXX, 7-9/XXXX, 10-12/XXXX, gdzie cyfry przed znakiem/ oznaczają miesiące a XXXX oznacza rok wydania danego numeru. W obecnym cyklu wydawniczym pierwszy numer każdego roku czyli 1-3/XXXX wychodzi w połowie marca a następne są wydawane co trzy miesiące.

Strona internetowa: wszechswiat.ptpk.org

 

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up