Wyniki egzaminu są udostępniane drogą mailową na wskazany podczas rejestracji adres w ciągu dwóch miesięcy po egzaminie. Certyfikat można otrzymać miesiąc po otrzymaniu wyników.

W przypadkach szczególnych, niezależnych od Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, cała procedura może trwać do 4 miesięcy.

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up