Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku zaprasza do udziału w szkoleniu pt. „Zachowanie zdrowia psychicznego. Wsparcie psychologiczne wolontariuszy na wojnie”. Zajęcia są skierowane do osób, angażujących się...

Narodowe Centrum Kultury w Warszawie ogłasza konkurs na półroczne stypendium w Polsce w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej Gaude Polonia. Program Gaude...

Fundacja Wolność i Demokracja zaprasza do udziału w projekcie „ABC polskiej klasy – promocja języka polskiego na Ukrainie”. Jeżeli Państwa placówka oświatowa jest ukierunkowana na popularyzację procesu nauczania...

Po raz ósmy zapraszamy naukowców z Polski, Ukrainy oraz innych państw do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Wielcy” ludzie z „małego” miasta. Stanisławów i Ziemia Stanisławowska mieszkańcami na karty...

Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku, dawnym Stanisławowie oraz Charkowski Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Karazina zapraszają do udziału w Akcji Narodowego Czytania 2023. Lekturą...

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2022

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” oraz projekt „Medialny Świat. Wspieranie Redakcji Polonijnych na świecie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up