Najbliższy państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego odbędzie się zgodnie z kalendarzem Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Osobom zainteresowanym zdawaniem egzaminu certyfikatowego zalecamy o wcześniejsze zapoznanie się z poniższą informacją.


Przepisy prawne i wskazówki praktyczne


RODO – obowiązek informacyjny


Kalendarz egzaminów w roku 2022

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up