Najbliższy państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego odbędzie się zgodnie z kalendarzem Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Osobom zainteresowanym zdawaniem egzaminu certyfikatowego zalecamy o wcześniejsze zapoznanie się z poniższą informacją.


Przepisy prawne i wskazówki praktyczne


RODO – obowiązek informacyjny


Kalendarz egzaminów w roku 2022

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2022

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” oraz projekt „Medialny Świat. Wspieranie Redakcji Polonijnych na świecie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up