Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku prowadzi działalność kulturalną i zrzesza osoby z inicjatywą, zainteresowane zdobywaniem wiedzy. Odbywają się tu konferencje, imprezy literackie, wydarzenia i spotkania artystyczne z ciekawymi ludźmi, którzy chętnie dzielą się swoimi pomysłami i doświadczeniem. Centrum jest idealnym miejscem dla osób chcących poznać nowych ludzi o podobnych zainteresowaniach, polską kulturę i nauczyć się języka polskiego. Ważnym elementem Centrum jest Biblioteka, gdzie zainteresowany czytelnik znajdzie literaturę polską, tłumaczenia światowej literatury, publikacje o Polsce, Unii Europejskiej, polską i ukraińską prasę.

Centrum jest miejscem spotkań wielu narodowości. Instytucja prowadzi pracę na rzecz dialogu, porozumienia i współpracy, a jej działania budowane są na bazie potrzeb i oczekiwań Polaków oraz Ukraińców. W ofercie znajdą Państwo projekty stałe, roczne, międzynarodowe, dla wszystkich kategorii wiekowych.


Misja:

 • umacnianie pozytywnego wizerunku Polski na Ukrainie;
 • współtworzenie i rozwój dialogu europejskiego wśród mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej;
 • praca z młodzieżą w celu kształcenia ducha odpowiedzialności i otwartości na innych;
 • mobilizacja do aktywności społecznej środowiska polskiego w różnych dziedzinach życia;
 • ciągłe rozwijanie kreatywnego, profesjonalnego i pełnego pasji zespołu, dbającego o wysoką jakość i innowacyjność działań.

Realizacja misji Centrum odbywa się poprzez wykonywanie poszczególnych celów i zadań:

1. Wspieranie rozwoju środowiska polskiego na Ukrainie, a w szczególności w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie), poprzez animowanie działań zmierzających do aktywizacji społeczności oraz podnoszenie jej poziomu kulturalnego i obywatelskiego.

2. Promocja współczesnej Polski, jej kultury, historii, nauki oraz sukcesu polskich przemian po 1989 roku.

3. Wspieranie i rozwój europejskiego społeczeństwa obywatelskiego.

4. Nauczanie języka polskiego w środowisku polskim i ukraińskim.

5. Troska o ochronę praw polskiej mniejszości narodowej na Ukrainie.

6. Wspieranie dążeń Ukrainy do uczestnictwa we wspólnocie europejskiej.

7. Dbałość o dobre relacje między Polakami i Ukraińcami.

8. Wymiana, współpraca, ułatwianie wzajemnych kontaktów i relacji na rzecz rozwijania międzynarodowej wspólnoty młodzieży.

9. Wspieranie aktywności organizacji pozarządowych w Polsce i na Ukrainie, zainteresowanych wzajemną współpracą i wymianą doświadczeń.

10. Udział we współpracy polskich miast i regionów partnerskich Iwano-Frankiwska oraz obwodu iwanofrankiwskiego.


Jesteśmy wierni następującym wartościom:

 • wzajemne poszanowanie;
 • pasja do pracy i miłość do ludzi;
 • wzajemne wsparcie;
 • synergia potencjałów osobistych;
 • otwartość;
 • odpowiedzialność za siebie i innych;
 • zaangażowanie;
 • zaufanie;
 • wolność wypowiedzi;
 • równość;
 • umiejętność krytycznej oceny;
 • stały rozwój systemowy.

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up