Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku prowadzi zajęcia z języka polskiego, kultury, tradycji oraz elementów historii i geografii Polski. Stosowane przez nas metody nauczania sprawiają, że lekcje są żywe i atrakcyjne. Metody te wspierają rozwój umiejętności mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania w języku polskim, są dostosowane do wieku oraz indywidualnych potrzeb. Centrum umożliwia wszechstronny rozwój ucznia, pobudza jego wyobraźnię.

Program nauczania dla najmłodszych obejmuje treści w zakresie języka polskiego, historii i geografii. Aby uzyskać najlepsze efekty integrujemy treści polonistyczne, historyczne i geograficzne, chcemy wiązać tekst literacki z mapą i osią czasu.

Program dla osób starszych zapewnia kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim oraz systematyczne wzbogacanie zasobu słownictwa. Pomaga lepiej funkcjonować w środowisku, z poczuciem własnej wartości oraz z szacunkiem dla innych.


Wykształcona kadra

Zajęcia w Centrum prowadzi kadra nauczycielska posiadająca bogate doświadczenie nabyte zarówno w Polsce jak i na Ukrainie, znająca i rozumiejąca potrzeby uczniów oraz całym sercem zaangażowana w pracę z dziećmi.


Nabór do grup językowych

Zapisać się do grup językowych można każdego roku w drugiej połowie sierpnia. Ogłoszenie o naborze uczestników jest publikowane na naszej stronie internetowej oraz profilach w sieciach socjalnych. Ilość miejsc ograniczona.


Poziomy językowe i kategorie wiekowe

Społeczność uczniowska podzielona jest na następujące grupy:

  • Język polski, poziom A1 (osoby powyżej 8 lat);
  • Język polski, poziom A1 (osoby powyżej 14 lat);
  • Język polski, poziom A1 (osoby powyżej 18 lat);
  • Język polski, poziom A2 (osoby powyżej 14 lat);
  • Język polski, poziom B1 (osoby powyżej 13 lat);
  • Język polski, poziom B2 (osoby powyżej 16 lat).

Edukacja w plenerze

Wycieczki i spacery są nieodłącznym elementem edukacji, umożliwiają obserwację w naturalnych warunkach, wyzwalają aktywność poznawczą przejawiającą się w zadawaniu wielu pytań i wymianie spostrzeżeń, pozwalają na posługiwanie się polską mową w naturalnych sytuacjach, ułatwiają porównywanie polskiego i ukraińskiego krajobrazu, pogody, roślinności, zwierząt.


Biblioteka

Posiadamy spory księgozbiór. W naszej bibliotece znajdują się książki z zakresu literatury dziecięcej, młodzieżowej oraz pozycje przeznaczone dla dorosłych. Jest to literatura piękna, popularno-naukowa, poezja, dokument. Posiadamy słowniki, encyklopedie, a także wydawnictwa multimedialne. Grono pedagogiczne korzysta ze zgromadzonych poradników metodycznych, podręczników i materiałów dydaktycznych.

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up