Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku to 318,6 m2 nowoczesnej i dobrze zaaranżowanej powierzchni służącej miejscowym Polakom, promowaniu sukcesów Rzeczpospolitej, prezentowaniu Unii Europejskiej oraz budowaniu dialogu między Polakami i Ukraińcami. Poniżej zobaczysz, co tu się znajduje.


Sala główna – w pełni wyposażona w sprzęt multimedialny, przestrzeń dla konferencji, spotkań, odczytów, imprez. Sala tworzy przestrzeń wystawienniczą, jest miejscem spotkań twórców z odbiorcami, autorów z publicznością, ludzi chcących przekazać swoje idee i spostrzeżenia szerokiej publiczności.


Segment dydaktyczny – dwa pomieszczenia (sala edukacyjna oraz gabinet metodyczny), gdzie m.in. znajduje się podręczna biblioteka. Ta część Centrum przeznaczona jest do prowadzenia pozaszkolnych zajęć dydaktycznych z języka polskiego, kultury i historii polskiej oraz innych dziedzin życia i nauki, które uzupełnią wiedzę dzieci, młodzieży i osób starszych o Polsce, Europie i świecie współczesnym.


Biblioteka – doskonale wyposażona w księgozbiór, w którym zainteresowany czytelnik może znaleźć współczesną literaturę polską i tłumaczenia literatury światowej, beletrystykę, literaturę historyczną, społeczną, publikacje o Polsce i Unii Europejskiej, pozycje stricte naukowe etc.


Klubokawiarnia – jest miejscem, w którym przy filiżance kawy/herbaty i dobrym ciastku można przejrzeć polską prasę (zaprenumerowanych jest kilkadziesiąt tytułów), obejrzeć polską telewizję, przeczytać książkę.


Centrum medialne – profesjonalnie zaadaptowane pomieszczenie, w którym można przygotowywać audycje radiowe i dokonać profesjonalnej obróbki materiału radiowego. To tutaj swoją działalność prowadzi także radio CKPiDE.


Pokój organizacji polskich – założeniem jest, że Centrum nie jest „biurowcem” dla istniejących w mieście organizacji polskich, ale umożliwia im kontakt z petentami. W tym celu zaprojektowany został pokój organizacji polskich w Iwano-Frankiwsku w którym prezesi poszczególnych organizacji i towarzystw społecznych spotykają się z interesantami, prowadzą bieżącą działalność statutową.


A także sekretariat, biuro dyrektora, pokój wypoczynkowy, hol oraz pomieszczenia techniczne – niezbędne dla pracy takiej instytucji jest zaplecze (magazynek) i węzeł sanitarny.


Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku
Dofinansowanie utrzymania struktury

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2022

Projekt „Wsparcie struktur organizacji polskich na Ukrainie” realizowany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2022

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” oraz projekt „Medialny Świat. Wspieranie Redakcji Polonijnych na świecie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up