Rok 2020 został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rokiem Stanisława Żółkiewskiego, który pełnił szereg ważnych urzędów w Polsce, na przełomie XVI-XVII wieków. Był między innymi sekretarzem króla Stefana Batorego, hetmanem i kanclerzem wielkim koronnym.

Żółkiewski brał udział w licznych wojnach toczonych w tamtym okresie. Początkowo walczył u boku Jana Zamojskiego, później zaś dowodząc samodzielne wojskiem brał udział w wielu kampaniach przeciwko Rosji, Szwecji, Kozakom, Turcji i Tatarom. Hetman zmarł w 1620 roku, a więc w 2020 roku mija 400. rocznica z dnia jego śmierci.

Żeby przybliżyć postać Stanisława Żółkiewskiego i epokę, w której przyszło mu działać dla dobra Ojczyzny Stowarzyszenie Pospolite Ruszenie Szlachty Ziemi Krakowskiej zainicjowało projekt pt. „Żółkiewski”.

Przedsięwzięcie to stanowi szereg działań edukacyjnych, wykorzystujących innowacyjne metody kształcenia. Są to zarówno działania oparte o rekonstrukcje i inscenizacje, gry planszowe, larpy historyczne, jak też debaty oksfordzkie czy gry fabularne.

Inicjatywa obejmuje 8 działań. Każde z nich przedstawia poszczególną dziedzinę działalności hetmana Żółkiewskiego, między innymi działalność polityczną, dyplomatyczną, kulturalną i wojskową. Działania są planowane zarówno w Polsce, jak też na Ukrainie, Białorusi, Litwie, Łotwie, Rumunii i Mołdawii.

Odbiorcami projektu są wszyscy, którzy czują związek z wartościami i tradycjami tamtego okresu historii Polski oraz są zainteresowani postacią hetmana.

W ramach Projektu Żółkiewski mają być przeprowadzone m.in. warsztaty, turnieje, gry miejskie i lekcje historii. Również ma powstać gra planszowa „Chocim – potęga husarii”, związana z wojskowością staropolską i zwycięstwem nad turecko-tatarskimi wojskami, które było możliwe m.in. dzięki wyprawie cecorskiej w 1620 roku.

Bardziej szczegółowo zapoznać się z inicjatywą można na stronie internetowej zolkiewski.com. Materiały merytoryczne związane z życiem i działalnością Stanisława Żółkiewskiego oraz różne ciekawostki i zagadki są również publikowane na fanpage’u projektu w sieci Facebooku. Serdecznie zapraszamy do obserwowania profilu Żółkiewski.


Inicjatywę objęli patronatem honorowym Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Spraw Zagraniczny Rzeczypospolitej Polskiej. Jednym z partnerów projektu jest również Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku.

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up