Fundacja „Świat na Tak” organizuje XIII edycję konkursu „Być Polakiem”. Jest on skierowany do dzieci i młodzieży szkół polonijnych i polskich na całym świecie oraz ich nauczycieli.

Uczniowie w ramach konkursu samodzielnie przygotowują pracę w jednym z trzech formatów: praca plastyczna, praca literacka w języku polskim lub film wideo o konkretnej tematyce.

Nauczyciele w ramach konkursu przygotowują konspekt lekcji gramatycznej.

Celem konkursu dla młodszych uczestników jest uświadamianie i umacnianie tożsamości narodowej oraz kształtowanie postaw patriotycznych, które pozwolą na przygotowanie do pełnienia roli „ambasadora polskości” w kraju zamieszkania.

Z kolei konkurs dla nauczycieli obrał sobie za cel promocję atrakcyjnych dla uczniów sposobów prezentacji wiedzy o języku polskim oraz zwrócenie uwagi nauczycieli na ważność nauczania gramatyki języka polskiego przy nauczaniu metodą komunikacyjną.

Atrakcyjne nagrody dla laureatów konkursu zostaną wręczone na Gali XIII edycji konkursu w dniu 2 sierpnia 2022 roku w Zamku Królewskim w Warszawie.

Szczegółowe informacje nt. konkursu, w tym harmonogram, tematy prac, wymagania formalne znajdą Państwo na stronie bycpolakiem.pl.

Prace należy nadsyłać w terminie do 20 marca 2022 roku.

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up