Fundacja Wolność i Demokracja zaprasza do udziału w projekcie „ABC polskiej klasy – promocja języka polskiego na Ukrainie”. Jeżeli Państwa placówka oświatowa jest ukierunkowana na popularyzację procesu nauczania języka polskiego jako obcego oraz wdrażanie innowacyjnych metod nauczania, a także jest gotowa do jakościowych zmian w nauczaniu języka polskiego – ten projekt jest właśnie dla Państwa!


Warunki udziału w projekcie

Do udziału zaproszone są szkoły średnie na Ukrainie, w których przedmiot „język polski” jest nauczany jako drugi język obcy. Kierownictwo szkoły zgłasza do udziału w projekcie szkolny zespół, składający się z jednego nauczyciela z jedną klasą uczniów.

Przedstawiciele placówki oświatowej wysyłają wniosek oraz list motywacyjny: Dlaczego Państwa szkoła chce wziąć udział w projekcie „ABC polskiej klasy – promocja języka polskiego na Ukrainie” przy pomocy formularza Google, do 15 września 2023 roku.


Zgłoszenia oraz szczegóły projektu są dostępne tutaj.


Każda szkoła może wysłać tylko jedno zgłoszenie. Zgłoszenia oraz listy motywacyjne będą rozpatrywane przez grupę projektową, składającą się z Zarządu Fundacji Wolność i Demokracja. Decyzja o zatwierdzeniu uczestników zostanie podjęta na podstawie kompletności wniosku i treści listu motywacyjnego.

W wyniku zostanie wybranych 60 szkół, które wezmą udział w kolejnych etapach projektu. Inicjatywa przewiduje przeprowadzenie konferencji i warsztatów metodycznych, poświęconych innowacyjnym metodom nauczania; konkursu na najlepiej zorganizowaną przestrzeń edukacyjną „Spotkanie z Kopernikiem. Wynalazcy i odkrywcy”,a także finansową i materialną pomoc, która pozwoli na wyposażenie pracowni języka polskiego.

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up