W Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, dawnym Stanisławowie, odbędzie się prezentacja nowego wydania książki ukraińskiego krajoznawcy i dziennikarza Dmytra Antoniuka pt. „Zamki i rezydencje na Ukrainie związane z polskimi rodami” (ukr. „Замки і резиденції в Україні, пов’язані із польськими родами”).

Książka liczy 720 stron, z których 230 to kolorowe zdjęcia autorskie; mapę z kodem QR do lokalizacji 512 pamiątek;imienne i geograficzne nazwy. Geografia opisanych obiektów – to prawie cała prawobrzeżna Ukraina. Jest to najpełniejszy zbiór informacji na Ukrainie na ten temat stanem na chwilę obecną.

Spotkanie odbędzie się 24 października 2023 roku (wtorek) o godz.18:30 w siedzibie Centrum przy ul. Strzelców Siczowych 56.


W swoim dorobku Dmytro Antoniuk posiada następujące przewodniki: „Cztery podróże po Żytomierszczyźnie” (2008), „Czternaście podróży po Ziemi Winnickiej” (2009), „Siedem podróży po Ziemi Połtawskiej” (2009), „Ukraina. 101 starożytny pałac i park” (2010), „Ukraina. 101 najciekawszych muzeów” (2010), „Rzymskokatolickie klasztory na Ukrainie” (2021).

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up