Fundacja Wolność i Demokracja zaprasza do udziału w VIII Olimpiadzie Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2023/2024. W inicjatywie może wziąć udział każdy uczeń polskiego pochodzenia uczący się poza granicami Polski, niezależnie od rodzaju placówki oświatowej.

W ramach VIII Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą dla dzieci szkół podstawowych w wieku 10-13 lat odbędzie się II Konkurs Historii Polski dla Juniorów.

  • Do I etapu VIII Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2023/2024 zgłaszać się mogą uczniowie urodzeni w roku 2009 lub wcześniej.
  • Do I etapu II Konkursu Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą dla Juniorów mogą zgłaszać się uczniowie urodzeni w latach 2010-2013.

Zgłoszenia są przyjmowane do 18 listopada 2023 roku. Więcej szczegółów na stronie Fundacji Wolność i Demokracja.


Olimpiada Historii Polski to inicjatywa Polskiego Towarzystwa Historycznego organizowana przez Fundację Wolność i Demokracja. Celem Olimpiady jest popularyzacja wiedzy o historii Polski wśród młodzieży zamieszkałej i uczącej się poza granicami Polski, jak również rozwijanie zainteresowań, kształtowanie i umacnianie świadomości historycznej młodzieży, a poprzez to wspieranie polskiej tożsamości za granicą.

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up