Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku od 24 lutego 2016 roku rozpoczęło nabór na kurs języka polskiego, poziom A1. Do udziału zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 12-16 lat.

Program kursu jest nastawiony przede wszystkim na rozwój umiejętności mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania w języku polskim, dostosowany do wieku oraz indywidualnych potrzeb uczniów. Uczestnicy kursu poznają słownictwo z życia codziennego, będą się przygotowywać do samodzielnego porozumiewania się w języku polskim (np. robienie zakupów, pytanie o drogę, zdobywanie informacji na dworcu i inne). W ramach kursu przewidujemy organizację wycieczek krajoznawczych oraz spotkań edukacyjno-integracyjnych.

Kurs rozpoczyna się testem kwalifikacyjnym i kończy testem oceniającym postępy w nauce. W czasie kursu przeprowadzane będą testy sprawdzające.

Szczegółowa informacja oraz zapisy na kurs w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku przy ul. Strzelców Siczowych 56 w nieprzekraczalnym terminie 5 marca 2016 roku.

Ilość miejsc ograniczona.

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2022

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” oraz projekt „Medialny Świat. Wspieranie Redakcji Polonijnych na świecie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up