19 marca br. o godz. 10:00 w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku odbędzie się I etap Olimpiady „Wiedza o Polsce i Unii Europejskiej”. Do udziału w Olimpiadzie zapraszamy uczniów klas maturalnych (10-11 klasa) szkół średnich Iwano-Frankiwska (d. Stanisławowa) i obwodu.

I etap Olimpiady przewiduje pracę pisemną w języku polskim w formie testu z wiedzy o Polsce i Unii Europejskiej. Najlepsi zostaną zakwalifikowani do II etapu (finał – 23 kwietnia 2016 r.) – rozmowa kwalifikacyjna komisji konkursowej z uczestnikami sprawdzająca ich wiedzę i kompetencje. Finał odbędzie się w Szkole nr 24 im. Marii Konopnickiej we Lwowie.

Wszyscy uczestnicy II etapu Olimpiady otrzymają: nagrody książkowe i dyplomy Uniwersytetu Opolskiego oraz Konsulatu Generalnego RP we Lwowie. Laureaci Olimpiady otrzymają możliwość studiowania na Instytucie Politologii Uniwersytetu Opolskiego.

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia w CKPiDE w Iwano-Frankiwsku przy ul. Strzelców Siczowych 56.

Olimpiada jest organizowana przez Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego i Konsulat Generalny RP we Lwowie we współpracy z Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku.

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up