Wybierz Polskę to program staży organizowany przez Fundację GPW w Polsce kierowany do polskich studentów i absolwentów uczelni wyższych, który ma na celu zachęcenie ich do budowania swojej kariery w polskich przedsiębiorstwach lub administracji publicznej, wykorzystując zdobytą wiedzę.

Zapraszamy do Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w każdy czwartek od 3 do 17 grudnia 2015 o godz. 17.00 na rodzinne spotkania przedświąteczne

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnej zabawy Andrzejkowej organizowanej 28 listopada 2015 roku w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie).

Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie) od 28 listopada do 2 grudnia b.r. realizuje projekt pt. Forum Młodych Polaków” skierowany do liderów środowisk polskich zamieszkałych na Ukrainie.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, Stowarzyszenie Szanse oraz Kurier Galicyjski rozpoczynają rekrutację osób dla projektu „Przedsiębiorcza Polonia”.

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up