Dziś w podcaście radia CKPiDE rozmowy o Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego organizowanej w Polsce i poza jej granicami. Pierwszą rozmówczynią Danuty Stefanko jest Renata Klęczańska, nauczycielka języka polskiego skierowana do pracy dydaktycznej na Ukrainę przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, która niejednokrotnie przygotowywała uczniów do udziału w olimpiadzie, a także pracowała w komisjach egzaminacyjnych. Po raz drugi bierze udział w olimpiadzie Taisa Strużańska, która w tym roku po etapie regionalnym i ogólnokrajowym przygotowuje się do etapu ogólnopolskiego. Jak sobie dotychczas radziła? Posłuchajcie sami.

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up