Dobiegł końca rok szkolny 2020/2021. Program radia CKPiDE jest poświęcony zakończeniu kursów języka polskiego w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, gdzie uczą się dzieci, młodzież i dorośli. Uczniowie kursów są już po egzaminach. Niektórzy otrzymali nawet zaświadczenia o ukończeniu kursów języka polskiego oraz dyplomy za udział w zajęciach.

Jak pracowało się z grupami w minionym roku szkolnym opowiadają nauczyciele Renata Klęczańska i Mariana Bojarska. Natomiast swoimi wrażeniami z udziału w zajęciach od września 2020 roku do maja 2021 dzielą się Irena Galuk, Irena Popadyniec, Władysława Babok, Aleksandr Misiuk i Ewa Rymar.

Program przygotowali: Danuta Stefanko i Andrzej Leusz.

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up