W Radiu CKPiDE ostatnia w tym roku audycja z cyklu „Polacy – obywatele świata”, w której usłyszycie Państwo rozmowę z księdzem Jerzym Jurczykiem z Kamieńca Podolskiego, który obecnie sprawuje posługę w Siewierodoniecku obwodu ługańskiego oraz Zaporożu. Jest założycielem i prezesem Polsko-Ukraińskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego Donbasu w Siewierodoniecku oraz działaczem Fundacji Caritas Siewierodonieck.

Podczas rozmowy internetowej ksiądz Jerzy opowiada o swojej działalności, lokalnej społeczności polskiej oraz sytuacji Polaków i osób polskiego pochodzenia na Wschodzie Ukrainy, a także o zainteresowaniu wśród mieszkańców tych terenów polskim językiem, kulturą i tradycjami. Mówi również o życiu w Donbasie, gdzie wciąż trwa konflikt zbrojny. Dzieli się też swoją pasją i zainteresowaniami, łączeniem kapłaństwa z działalnością społeczną oraz motywacją.

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2022

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” oraz projekt „Medialny Świat. Wspieranie Redakcji Polonijnych na świecie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up