Gośćmi audycji radia CKPiDE są Wiktoria Szewczenko, działaczka środowiska polskiego w Zwiahlu obwodu żytomierskiego oraz ks. Tomasz Czopor, proboszcz parafii w Korcu obwodu rówieńskiego, którzy od pierwszych dni pełnoskalowej wojny rosyjsko-ukraińskiej są zaangażowani w pomoc wojskowym i cywilom.

Współrozmówcy Danuty Stefanko dzielą się swoimi wspomnieniami i emocjami z pierwszych chwil 24 lutego 2022 roku, mówią o znaczeniu niesienia pomocy bliźnim, przemianach społecznych oraz relacjach polsko-ukraińskich.

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up