W Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego już po raz drugi w tym roku odbył się weekend z historią Polski z udziałem pracowników Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Tym razem pracownicy IPN-u przywieźli do Iwano-Frankiwska (d. Stanisławowa) gry edukacyjne „Wojenna odyseja Antka Srebrnego” oraz „Cichociemni”. Uczestników weekendu z historią podzielono odpowiednio na młodszą i starszą grupy.

Grupa młodsza pracowała nad grą „Wojenna odyseja Antka Srebrnego”. Główny motyw gry skoncentrowany jest na historii chłopca, który brał udział w obronie Grodna, został wywieziony do Kazachstanu a następnie trafił na Bliski Wschód i walczył w Armii Andersa we Włoszech. Dzieci wykonywali zadania i ćwiczenia związane z przeżyciami i doświadczeniami wojennymi Antka Srebrnego. W warsztatach wykorzystywane były gra planszowa i komiksy.

Natomiast młodzież brała udział w warsztatach „Cichociemni”. Podczas zajęć młodzież nie tylko poznawała historię cichociemnych, ale próbowała też wykonać zadania podobne do tych, które stawały przed cichociemnymi. Uczniowie zapoznali się z archiwalnymi nagraniami z lat 40. z ośrodka szkoleniowego tzw. Małpiego gaju, oraz ze wspomnieniami cichociemnych.

Udział w zajęciach brały dzieci i młodzież, które uczą się języka polskiego w miejscowych w szkołach, przy polskich organizacjach oraz wolontariusze CKPiDE.

Dyrekcja Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku dziękuję pracownikom Instytutu Pamięci Narodowej oddz. w Warszawie za ciężką prace i realizację profesjonalnych warsztatów w zakresie edukacji historycznej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Zdjęcia: Krystyna Smal, Eugenia Czumak

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up