Swoją dwudniową wizytę na Ukrainie (10-11.05.2013 r.) pan minister Jerzy Pomianowski rozpoczął od spotkania z najwyższymi władzami obwodu lwowskiego i miasta Lwowa, tj.: przewodniczącym Lwowskiej Państwowej Administracji Obwodowej Wiktorem Szemczukiem, przewodniczącym Lwowskiej Rady Obwodowej Petrem Kołodijem oraz prezydentem miasta Lwowa Andrijem Sadowym. Jednym z tematów rozmów była ważna dla strony polskiej kwestia zakończenia wszelkich procedur związanych z otwarciem we Lwowie „Domu Polskiego”. Partnerzy ukraińscy zapewnili, że ich wolą jest jak najszybsze i ostateczne przekazanie obiektu we Lwowie na potrzeby społeczności polskiej. Udział w spotkaniach wziął także towarzyszący ministrowi zastępca dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ RP Jacek Junosza Kisielewski.

W dniu 10.05.2013 r. pan minister Jerzy Pomianowski wziął udział w uroczystym koncercie z okazji Narodowego Święta Konstytucji oraz Dnia Polonii i Polaków za Granicą, który odbył się w Lwowskiej Filharmonii Obwodowej. Program artystyczny koncertu był prezentem Lwowskiej Akademii Muzycznej im. Mykoły Łysenki dla polskiego konsulatu we Lwowie z okazji 25. lecia naszego urzędu. Publiczność wysłuchała utworów Fryderyka Chopina, Mieczysława Sołtysa oraz Mykoły Łysenki i Myrosława Skoryka w wykonaniu muzyków ukraińskich oraz polskiego pianisty Pawła Wakarecy.

W dniu 11.05.2013 r. minister Jerzy Pomianowski wziął udział w wyjątkowym wydarzeniu, jakim było otwarcie Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku. Co ważne, otwarcie centrum odbyło się w trakcie obchodów Dni Miasta Iwano-Frankiwska, 351 lat od założenia Stanisławowa. Wydarzenie to było możliwe dzięki staraniom społeczności polskiej, aktywnej postawie Konsulatu Generalnego RP we Lwowie, a także dzięki ogromnej życzliwości, otwartości i pomocy władz miasta Iwano-Frankiwska. W uroczystości wzięli udział: prezydent miasta Wiktor Anuszkewyczus, przewodniczący administracji obwodowej Mychajło Wyszywaniuk, Prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie i formalny gospodarz obiektu Emilia Chmielowa, Konsul Generalny RP we Lwowie Jarosław Drozd, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longin Komołowski, prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” Olga Iwaniak, redaktor największej polskojęzycznej gazety na Ukrainie – „Kuriera Galicyjskiego” Mirosław Rowicki, prezesi organizacji polskich z Iwano-Frankiwska oraz obwodu iwano-frankiwskiego (m.in. Lucyna Kubicka i Wanda Ridosz), a także przedstawiciele władz samorządowych województwa małopolskiego, delegacji innych samorządów polskich oraz licznie zebrani mieszkańcy miasta, w tym przedstawiciele społeczności polskiej.

Otwarcie CKPiDE było także doskonałą okazją do wręczenia odznaczeń państwowych przyznanych przez Prezydenta RP. Pan minister Jerzy Pomianowski uhonorował Krzyżami Kawalerskimi Orderu Zasługi RP prezydenta miasta Wiktora Anuszkewicziusa, zastępcę prezydenta Zinowija Fitela, za pomoc i wsparcie dla społeczności polskiej miasta oraz wkład w utworzenie Centrum Kultury Polskiej. Wśród odznaczonych znalazł się także przewodniczący Iwano-Frankiwskiej Administracji Obwodowej Mychajło Wyszywaniuk, uhonorowany za zasługi dla rozwoju współpracy dwustronnej i upamiętnienia ważnego dla Polaków miejsca martyrologii „Czarnego Lasu” k. Iwano-Frankiwska.

W dniu otwarcia centrum zaprezentowano w nim pierwszą wystawę "Stanisławowianie", prezentującą sylwetki wybitnych Polaków związanych ze Stanisławowem. Wystawa została przygotowana przez KG RP we Lwowie. Goście obecni na otwarciu CKPiDE mogli ponadto zobaczyć zapowiedź wystawy „Huculi i górale” oraz zapoznać się z zamieszczonymi na specjalnych bannerach informacjami dotyczącymi 25 lat obecności we Lwowie polskiej misji konsularnej.

Wiceminister Jerzy Pomianowski wziął także udział w uroczystości otwarcia Dni Miasta Iwano-Frankiwska. Z balkonu ratusza miejskiego złożył licznie zebranym mieszkańcom grodu Rewery serdeczne życzenia.

 Źródło: www.lwow.msz.gov.pl

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up