Jakie są narzędzia do tworzenia biznesplanów? Jak weryfikować pomysły biznesowe? Gdzie i jak pozyskiwać kapitał dla działalności gospodarczej? O tym wszystkim i o wielu innych tematach dowiedzieli się uczestnicy projektu „Własna droga do sukcesu”.

W dniach 25-27 września 2019 roku osoby z różnych zakątków Ukrainy w ścianach Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano‑Frankiwsku (d. Stanisławowie) szkolili się oraz kreowali i analizowali pomysły biznesowe.

Zajęcia poprowadzili eksperci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

– Jestem bardzo zadowolony, że ten projekt wystartował. Uważamy, że rozwój przedsiębiorczości jest kołem napędowym dla każdej gospodarki, a więc również dla gospodarki na Ukrainie. Chcemy dostarczyć słuchaczom niezbędnych narzędzi, potrzebnych do założenia własnej firmy. Chcemy ich do tego zachęcić – powiedział dr hab. Piotr Wachowiak, prorektor do spraw nauki i zarządzania. – Chcemy, żeby efektem projektu było opracowanie przez słuchaczy biznesplanów, które będą przez nas zweryfikowane, ocenione i być może te biznesplany pomogą uczestnikom w założeniu własnej firmy – dodał prof. Wachowiak.

Głównym celem projektu „Własna droga do sukcesu” jest wzmacnianie duchu przedsiębiorczości Polaków ze Wschodu i kształtowanie w nich umiejętności dostrzegania w otoczeniu szans na rozwój kariery zawodowej i działalności biznesowej.

– Zajęcia przebiegały bardzo dobrze, ponieważ uczestnicy mają przemyślenia biznesowe, w konsultacjach, i podczas warsztatów dostrzegali przełożenia tego o czym mówimy na swoje konkretne biznesy. Dla nas największą wartością i satysfakcją jest to, że to, co przekazujemy od razu jest implementowane, wdrażane w firmach, czy przyszłych firmach uczestników – powiedział Bartosz Majewski, dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH.

Projekt był skierowany do przedsiębiorców oraz osób z doświadczeniem biznesowym.

– Otrzymałem tutaj systematyczną widzę, jak powinien się rozwijać biznes. To jest dla mnie bardzo pożyteczna i aktualna wiedza, gdyż mam kilka pomysłów. Dla mnie najciekawszym był temat dotyczący strategii marketingowej oraz kultura relacji między pracownikami w przedsiębiorstwach – podzielił się wrażeniami Włodzimierz Petriw, przedsiębiorca z branży budowlanej z Doliny w obwodzie iwanofrankiwskim.

Przedsięwzięcie stało się również dobrym startem dla ludzi początkujących, interesujących się zarządzaniem, ekonomią czy wiedzą o finansach.

– Prawie nie mam doświadczenia biznesowego, ale planuję studiować na kierunku ekonomicznym. Dlatego myślę, że te szkolenia będą dobrym startem do rozwoju wiedzy w zakresie biznesu i być może w przyszłości do zapoczątkowania jakiegoś małego przedsiębiorstwa. Wybieram kierunek związany z biznesem, ponieważ w przyszłości chcę zarządzać własnym życiem, a nie pracować na kogoś – powiedziała Katarzyna Jakowlewa z Chmielnickiego.

Projekt „Własna droga do sukcesu” – to inicjatywa Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, realizowana od kilku lat na Ukrainie oraz Litwie.

– Cieszymy się, że ten projekt odbył się również w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie). Fundacja we współpracy z Centrum podjęła rekrutację uczestników z całej Ukrainy. Zaprosiliśmy do udziału nie tylko przedsiębiorców, ale też młodzież, która chciałaby się nauczyć pisać biznesplany i rozwijać swoje inicjatywy – powiedział Andrzej Leusz, członek zarządu Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego.

Projekt został sfinansowany ze środków Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.

Tekst: Danuta Stefanko

Audycja w radiu CKPiDE:

Zdjęcia: Danuta Stefanko

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią
Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja

Up