5 marca 2015 roku w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego oraz na Uniwersytecie Przykarpackim im.V.Stefanyka miało miejsce otwarcie wystawy oraz prezentacja filmu „Przewodnik” poświęconego życiu i działalności Jerzego Giedroycia.

Ten polski publicysta, wydawca i działacz emigracyjny, zasłużony dla rozwoju wolnej myśli w krajach niedemokratycznych, przez lata swojej działalności wpływał na kształtowanie się postaw społecznych, które przyczyniły się do rozpoczęcia przemian w Europie środkowo-wschodniej. Po wojnie, całym jego życiem była praca wydawnicza w Instytucie Literackim w Paryżu, który stał się miejscem spotkań i wymiany poglądów rozmaitych ludzi kultury i nauki. Owy Instutut oraz stworzone przez niego środowisko jest przykładem tego,  iż pomimo życia na emigracji można w sposób niepomierny przyczynić się do zmian w swoim kraju ojczystym oraz w krajach ościennych. To właśnie Jerzy Giedroyc poraz pierwszy sformułował pogląd, iż w pełni niepodległa i bezpieczna Polska nie może istnieć bez suwerennej Litwy, Ukrainy i Białorusi. Jego dziedzictwo, stanowi nieoceniony wkład w historię i kulturę narodów Europy środkowo wschoniej i zasługuje na szczególne uznanie.

Otwarcia wystawy na Uniwersytecie Przykarpackim dokonali rektor Ihor Cependa, Konsul Genegalny RP we Lwowie Jarosław Drozd oraz jej autorka i kurator Małgorzata Ptasińska. Wystawa cieszyła się zainteresowaniem przybyłych gości, studentów oraz przedstawicieli mediów. Z równie dobrym przyjęciem spodkało się wystąpienie Pani Małgorzaty Ptasińskiej oraz prezentacja wspomnianego filmu w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego. 

 

Wystawa składająca się z plansz opisujących życie i działalność Jerzego Giedroycia jest dostępna dla zwiedzających w holu korpusu głównego Uniwersytetu Przykarpackiego im.V.Stefanyka do końca marca 2015 roku.

 

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up