Rysunek: Julia Klid, 9 lat


I rzekł do nich anioł:

„Nie bójcie się! Oto zwiastuję Wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.”

Łk 2, 10-11  

Niech Boże Narodzenie, które zmieniło historię świata,

darzy nadzieją w lepsze jutro,

niech ciągle umacnia wiarę

i błogosławi na każdy dzień Nowego Roku.

Zdrowia, radości i pokoju!

  

Maria Osidacz wraz z zespołem

Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie)

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią
Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja

Up