Rada Ministrów Ukrainy wprowadza nowe, bardziej rygorystyczne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Decyzja została podjęta podczas pozaplanowego posiedzenia rządu 2 kwietnia 2020 roku.

Na terytorium Ukrainy do zakończenia kwarantanny będą obowiązywać następujące ograniczenia:

  • przebywanie w miejscach publicznych bez maski lub respiratora (obowiązuje od 6 kwietnia);
  • przemieszczanie się w grupie więcej niż dwóch osób, z wyjątkiem przypadków uzasadnionych i towarzyszenia dzieciom (obowiązuje od 6 kwietnia);
  • przebywanie w miejscach publicznych osób, które nie osiągnęły 14 roku życia bez opieki dorosłych;
  • przebywanie w miejscach rekreacji i na placach zabaw;
  • odwiedzanie parków, skwerów, miejsc rekreacji, parków leśnych i stref przybrzeżnych (oprócz indywidualnych spacerów ze zwierzętami i w razie potrzeby służbowej);
  • odwiedzanie instytucji, które okazują pomoc paliatywną, instytucji pomocy społecznej, organizacji nadających usługi społeczne;
  • przebywanie na ulicach bez dokumentów potwierdzających tożsamość.

Osoby, które przekraczają granicę państwową są objęte 14-dniową obserwacją (oprócz dyplomatów, członków organizacji międzynarodowych, kierowców ciężarówek, członków załogi transportu powietrznego i wodnego, jeżeli niema powodu uważać, że byli w kontakcie z chorymi).

Kontrola nad przestrzeganiem zasad kwarantanny sprawowana jest przez Policję, Wojsko, Gwardię Narodową, pracowników instytucji państwowych, Ministerstwa Ochrony Zdrownia i t.p.


Dodatkowo: Przy wjazdach do Iwano-Frankiwska (d. Stanisławowa) od 2 kwietnia pracują punkty kontrolne z obowiązkowym zamiarem temperatury. Dyżury pełni służba medyczna wraz z policją od godz. 7:00 do 20:00.

Zdjęcie: kmu.gov.ua

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up