Fot. Igor Smirnow / KPRP

W 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 r. upamiętniono generała Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej, którego imię od 13 sierpnia nosi skwer w Dzielnicy Wola.

Generał Marko Bezruczko (1883-1944) urodził się w carskiej Rosji i tam uczył się żołnierskiego fachu. Gdy tylko uzyskał taką możliwość, zaangażował się w służbę na rzecz niepodległości Ukrainy, stając na czele I Oddziału Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej. Z ramienia ukraińskich formacji zasłużył się w obronie Rzeczypospolitej. A pochowany został na wolskim cmentarzu prawosławnym.

„Człowiek, którego własna świadomość i tożsamość określała jednoznacznie jako Ukraińca, został jednym z bohaterów wojny polsko-bolszewickiej. Wojny, którą my, Polacy, słusznie postrzegamy jako jeden z naszych największych wojskowych triumfów w historii – zgodnie zresztą z oceną profesjonalnych historyków, którzy tę wojnę i kluczową dla jej losów Bitwę Warszawską zaliczają do najważniejszych w dziejach Europy i świata” – powiedział Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy i dodał: „Mam nadzieję, że ten skwer będzie dobrze służył mieszkańcom Woli i całej stolicy, ale też przyczyni się do utrwalania pamięci o silnych polsko-ukraińskich związkach i budowania przyjaźni między naszymi narodami”.

Fot. Igor Smirnow / KPRP

W wydarzeniu udział wzięli m.in: Andrij Deszczycia, Ambasador Ukrainy w Polsce, przedstawiciele Społecznej Inicjatywy Opieki nad Mogiłami Żołnierzy Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej, a także przedstawiciele władz państwowych i samorządowych.

Inicjatorami upamiętnienia gen. Marka Bezruczki w nazewnictwie Warszawy są stołeczni radni, którzy 30 lipca 2020 r. podjęli stosowną uchwałę.

Źródło: um.warszawa.pl

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up