Stan obecny klasztoru i kościoła (Fot. wikipedia.org)

Iwanofrankiwska Obwodowa Administracja Państwowa postanowiła przekazać do użytkowania organizacji religijnej „Klasztor bł. Jakuba Strepy Braci Mniejszych Franciszkanów Konwentualnych Kościoła Rzymskokatolickiego” kościół karmelitów z zespołem klasztornym z XVII-XVIII wieku w Bołszowcach, który jest zabytkiem architektury o znaczeniu ogólnokrajowym.

Narodowemu rezerwatowi „Dawny Halicz” polecono zawarcie umowy w sprawie bezpłatnego korzystania ze wspomnianą organizacją religijną, zgodnie z normami istniejącego ustawodawstwa oraz sporządzenie odpowiedniej umowy ochronnej na 5 lat.

Klasztor i kościół karmelitów jest jednym z najważniejszych i najlepiej zachowanych zabytków późnobarokowej architektury sakralnej XVII wieku w Galicji. Drewnianą świątynię i klasztor zbudowali w 1624 roku sami zakonnicy. Po pewnym czasie oba budynki obudowano ceglanym murem. Przez niemal całe XVIII stulecie zarówno zespół świątynny, jak i samo miasteczko wielokrotnie były niszczone przez Kozaków, Szwedów, Tatarów i Turków.

Wcześniejszy stan świątyni (Fot. rkc.lviv.ua)

W 1725 kościół odnowiono już jako obiekt murowany. Wzniesiono go z ciemnoczerwonej cegły na podłożu z wapna jako trójnawową bazylikę. Obok kościoła stanęły cele klasztorne.

W latach 1916-1917 Bołszowce znalazły się na linii frontu i klasztor został poważnie uszkodzony wskutek ostrzeliwania go przez artylerię rosyjską i niemiecką. W latach 1930-1934 trwała odbudowa głównie wnętrza świątyni, ale częściowo też jego fasady zewnętrznej. Po zajęciu tych ziem przez ZSRR w 1947 obiekt odebrano wiernym. Nowe władze urządziły w nim najpierw magazyn zbóż, a następnie punkt skupu wyrobów szklanych.

Pod koniec II wojny światowej karmelici wywieźli do Polski cudowny obraz Matki Boskiej Bołszowieckiej – najpierw do Krakowa, a w 1966 trafił on do kościoła św. Katarzyny w Gdańsku, gdzie przebywa do dzisiaj. Natomiast w Bołszowcach obecnie znajduje się jego kopia.

W 1990 roku sam kościół (bez klasztoru) zwrócono katolikom. W 2002 rozpoczęto odnowienie zabytku, którym dziś opiekują się franciszkanie konwentualni z Polski. Na terenie dawnego klasztoru ze środków Senatu Rzeczypospolitej Polskiej powstało Młodzieżowe Centrum Pokoju i Pojednania.

Na podst. galychyna.if.ua

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up