Prezydent Andrzej Duda i dyrektor Maria Osidacz (Fot. Ołeksa Butczak)

W ramach wizyty na Ukrainie przed udziałem w szczycie Trójkąta Lubelskiego 20 grudnia 2021 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda odwiedził Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, dawnym Stanisławowie. Spotkanie było okazją do rozmowy z zespołem, współpracownikami i wolontariuszami Centrum. Andrzej Duda poznał szczegółowo działalność placówki i realizowane inicjatywy.

„Wizyta Pana Prezydenta w Centrum to dla całego naszego zespołu ogromny zaszczyt i też wielkie wyróżnienie. Bardzo się cieszymy z jego obecności tutaj, z tego, że chciał w ramach swojej wizyty na Ukrainie nas odwiedzić. Dla nas jest to też taki sygnał, że to, co robimy, jest potrzebne, dostrzegane i doceniane. Tym bardziej będzie nas to motywowało do dalszej prężnej działalności na Ukrainie” – powiedziała Maria Osidacz, dyrektor Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego.

Podczas spotkania i rozmowy Prezydentowi Andrzejowi Dudzie przedstawiono poszczególne elementy działalności ośrodka. Wolontariusze Centrum opowiedzieli o swoim zaangażowaniu w realizację wydarzeń, aktywności w ramach Forum Młodych Polaków na Ukrainie, udziale w rozmaitych konkursach czy olimpiadach, a także swojej historii bycia wolontariuszem. Wolontariat przy placówce funkcjonuje od 2014 roku. Młodzi ludzie przychodzą tutaj by się integrować, uczyć się języka polskiego i poznawać czy rozwijać w sobie polskość.

Rozmowa o działalności Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego (Fot. Ołeksa Butczak)

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podkreślił znaczenie i rolę Polaków, mieszkających poza granicami kraju w krzewieniu, kultywowaniu oraz promowaniu polskiej kultury, tradycji, języka i historii. Nadmienił, że cieszy go, kiedy młodzi ludzie mając możliwość przyjeżdżać do Polski, pozostają jednak w miejscach, skąd pochodzą, pamiętając o swojej tożsamości i kulturze narodowej, przekazując je kolejnym pokoleniom.

Z kolei nauczycielka Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego, skierowana przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą opowiedziała o zajęciach języka polskiego, łączących również elementy kultury, historii i tradycji. Poza tym przybliżyła zainteresowanie nauką polskiego wśród mieszkańców dawnego Stanisławowa, która rok rocznie rośnie nie tylko wśród osób polskiego pochodzenia, ale także wśród Ukraińców. Są to zarówno dzieci i młodzież, jak też osoby dorosłe i starsze.

Kolejnym elementem działalności Centrum jest praca z seniorami. Przewodnicząca Klubu Seniora „Złota Jesień” przybliżyła sytuację osób starszych na tych terenach, opowiedziała o wycieczkach, warsztatach i spotkaniach organizowanych w ramach funkcjonowania Klubu. Podkreśliła znaczenie ośrodka w integracji i wsparciu środowiska seniorów. Opowiedziała również o akcji pomocowej „Nie jesteś sam”, w ramach której osoby powyżej 60 lat otrzymują paczki żywnościowe, artykuły chemiczne, leki czy też pomoc finansową.

Zdjęcie pamiątkowe z zespołem, współpracownikami i wolontariuszami Centrum (Fot. Ołeksa Butczak)

Podczas wizyty przedstawiono również działalność medialną, skupiającą się na promocji wydarzeń Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego, przybliżaniu wydarzeń ważnych dla środowiska polskiego oraz w kontekście relacji polsko-ukraińskich. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złożył w Radiu CKPiDE życzenia bożenarodzeniowe i noworoczne wszystkim Polakom i osobom polskiego pochodzenia na Ukrainie.

„Wszystkim moim Rodakom, wszystkim tym, którzy mają polskie korzenie, a mieszkają tutaj na Ukrainie, chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia spokojnych, dobrych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w miłej sympatycznej atmosferze. Na ten okres świąteczno-noworoczny życzę Państwu zdrowia, wszelkiego powodzenia, opieki, opatrzności, wszystkiego dobrego i na cały ten 2022 rok szczęść Boże” – powiedział Prezydent Andrzej Duda.

Po wizycie w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w drodze na spotkanie z Prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełeńskim i Litwy Gitanasem Nausėdą Prezydent Andrzej Duda zatrzymał się również w Czarnym Lesie przy mogile upamiętniającej przedstawicieli polskiej, inteligencji zamordowanych w Stanisławowie i okolicach w czasie II wojny światowej. Udział w szczycie Trójkąta Lubelskiego zakończył pobyt Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie.

Tekst: Danuta Stefanko

Zdjęcia: Ołeksa Butczak

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up