Fot. Danuta Stefanko

W Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, dawnym Stanisławowie, w dniach 23-24 września 2023 roku odbył się cykl szkoleń psychologicznych. W zajęciach wzięli udział seniorzy, wolontariusze i uczniowie instytucji oraz wolontariusze, zaangażowani w organizację pomocy humanitarnej dla ukraińskich żołnierzy i cywili.

„Bardzo mi się spodobało. To są nowe emocje, nowe doświadczenie. Zauważyłam, że uczestnicy byli zainteresowani. Byli otwarci, chcieli dowiedzieć się czegoś nowego, mieli praktyczne pytania. Trzeba być otwartym na siebie i na innych. Starajmy się nie być negatywnie nastawieni do różnych okoliczności, do świata. Nie chodzi o to, żeby codziennie być szczęśliwym, ale widzieć realność” – powiedziała Wiktoria Sabatowycz, prowadząca spotkań.

Fot. Danuta Stefanko

Dla członków Klubu Seniora „Złota Jesień” został przygotowany wykład „Pozytywne myślenie. Klucz do szczęśliwego życia”. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się o tym, jak skutecznie radzić sobie ze stresem, nie tracić optymizmu na co dzień, a także podzielili się własnym doświadczeniem życiowym.

„Dzisiaj otrzymaliśmy kilka porad, jak radzić sobie ze stresowymi sytuacjami, które nas otaczają. Samotność bardzo źle działa na człowieka, różne sytuacje życiowe i zdrowotne, ale uważam, że trzeba być optymistą. Trzeba myśleć pozytywnie i codziennie dziękować. Człowiek musi żyć nadzieją, że będzie lepiej, nie trzeba się zamykać” – mówiła Władysława Żwykowa z Klubu Seniora.

Natomiast wolontariusze i uczniowie Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego wzięli udział w szkoleniu dotyczącym samooceny i pewności siebie. Poznali metody wzajemnego wsparcia, funkcjonowania w społeczeństwie oraz argumentowania swojej pozycji.

Fot. Danuta Stefanko

„To szkolenie było bardzo przydatne. Poznałam pomocną strategię, krok po kroku, jak tłumaczyć swoją pozycję. To aktualny temat, więc będę stosować tę wiedzę w życiu. Warto poznawać siebie, to pomaga w rozwoju osobistym, komunikacji z ludźmi. Kiedy poznajemy siebie, swoje otoczenie, pracujemy nad sobą, wtedy też otoczenie lepiej nas traktuje, a my możemy dawać innym miłość” – powiedziała Halina Kundelska, wolontariuszka instytucji.

Ostatnie szkolenie dotyczyło zachowania zdrowia psychicznego i wsparcia psychologicznego wolontariuszy na wojnie. Uczestniczyły w nim osoby, angażujące się w organizację i przekazywanie pomocy humanitarnej obrońcom Ukrainy i cywilom na terenach objętych lub graniczących z działaniami zbrojnymi.

Fot. Danuta Stefanko

„W tej wojnie wolontariusze odgrywają dużą rolę. Zaangażowali się dużo szybciej niż instytucje państwowe, pomoc zagraniczna i władze. Wiele wolontariuszy narzeka, że nie mogą znaleźć harmonii pomiędzy życiem prywatnym a działalnością wolontariacką. To pochłania ludzi i zaczynają mieć problemy, więc trzeba szukać czas na podobne szkolenia. Jesteśmy na swojej ziemi i musimy zwyciężyć” – mówił Walerij Maksiutenko, ukraiński wolontariusz.

Cykl szkoleń psychologicznych dla seniorów, uczniów i wolontariuszy Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego oraz wolontariuszy wspierających broniącą się przed rosyjską inwazją Ukrainę, odbył się w ramach praktyki studentki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, która w przyszłym roku ukończy studia magisterskie.

Tekst: Danuta Stefanko


Program Radia CKPiDE:

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up