Fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP

Piece, stacje zasilania, koce i komplety chemii gospodarczej trafiły do organizacji polonijnych i społecznych z obwodu wołyńskiego w Ukrainie. Dary, które będą wsparciem dla mieszkańców ogarniętego wojną kraju w trudnych warunkach zimowych, przekazała Pierwsza Dama Polski Agata Kornhauser-Duda. W tym celu udała się z wizytą do Łucka.

W spotkaniu uczestniczyli w nim m.in. Konsul Generalny RP w Łucku Sławomir Misiak, przedstawiciele władz lokalnych, kilkudziesięciu organizacji polskich oraz duchowieństwa. Dary trafiły do ośrodków w Jazłowcu, Czortkowie, Równem, Zbarażu, Tarnopolu, Łucku, Kowlu oraz Krzemieńcu.

Wszystkie instytucje realizują misję krzewienia polskiej kultury oraz historii poprzez różnorodną działalność. Część prowadzi nauczanie języka polskiego, inne propagują polskość, upamiętniając dorobek artystyczny rodzimych twórców. Opiekują się też mogiłami polskich żołnierzy poległych podczas dwóch wojen światowych czy angażują w projekty związane z renowacją polskich cmentarzy.

Fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP

Podczas spotkania Małżonka Prezydenta podziękowała za przywiązanie do języka polskiego i wiary katolickiej oraz pielęgnowanie tożsamości polskiej. Zapewniła również, że sprawy Polonii i Polaków mieszkających poza granicami kraju są bardzo ważne nie tylko dla niej, ale także dla Prezydenta Andrzeja Dudy.

„Zdaję sobie sprawę, że patriotyczne wychowanie młodych ludzi, urodzonych poza krajem pochodzenia ich przodków, stanowi ogromny wysiłek. Dziękuję za przekazywanie bardzo pozytywnego wizerunku Ojczyzny. Jesteście Państwo najlepszymi ambasadorami polskości” – podkreśliła Pierwsza Dama. Zwróciła uwagę, że edukacja polonijna to kapitał na przyszłość i doskonałe narzędzie do budowania tożsamości narodowej wśród młodych ludzi.

Mówiono również o obecnej sytuacji związanej z wojną. Polonijne organizacje także zaangażowane są w pomoc potrzebującym ofiarom rosyjskiej napaści na Ukrainę – m.in. Siostry Niepokalanki z Jazłowca, które przyjmują w progi swojego Klasztoru uchodźców ze wschodnich terenów Ukrainy. Po wybuchu wojny Siostry były jednymi z pierwszych, z którymi Agata Kornhauser-Duda nawiązała kontakt, aby wspólnie określić najpilniejsze potrzeby i  realizować je przekazując doraźną pomoc.

Fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP

W tym kontekście rozmawiano o aktywności Małżonki Prezydenta, która od samego początku wojny zaangażowana jest w pomoc uchodźcom z Ukrainy, szczególną troską obejmując najmłodszych. Inicjowała i koordynowała liczne zbiórki darów i funduszy, wsparcie kobiet, dzieci i osób z niepełnosprawnościami.

Ponadto, z inicjatywy Pierwszych Dam Polski i Ukrainy zorganizowano w Polsce szkolenia dla ukraińskiego personelu medycznego – z zakresu ratownictwa, oparzeń, rehabilitacji, czy stresu pourazowego (PTSD). Przeprowadzono także szkolenia dla strażaków-ochotników, a w perspektywie planowane są kolejne inicjatywy, o których Małżonki Prezydentów rozmawiały niedawno podczas rozmowy online.

Źródło: prezydent.pl

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up