Fot. Monitor Wołyński

Fundacja Inicjatyw Demokratycznych im. Ilka Kuczeriwa wraz ze służbą socjologiczną Centrum Razumkowa przeprowadziła ogólnokrajowe badanie socjologiczne „Podsumowanie 2023: opinia publiczna Ukraińców”. Jedna z części kwestionariusza dotyczyła stosunku Ukraińców do państw sąsiednich, wśród których Polska stała się liderem pod względem pozytywnego nastawienia.

Podczas analizy socjologicznej badacze zapytali respondentów o ich stosunek do państw sąsiadujących z Ukrainą (Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii, Mołdawii i Białorusi) oraz poprosili ich o wyrażenie opinii na temat możliwych postaw ludności tych państw wobec Ukrainy. Socjologowie nie uwzględnili w kwestionariuszu Rosji.

Według badania Polska zajęła pierwsze miejsce pod względem pozytywnego nastawienia Ukraińców do krajów sąsiednich. Około 66 proc. Ukraińców pozytywnie traktują Polskę, 22 proc. – neutralnie, a tylko 8 proc. ma negatywne nastawienie. Co drugi respondent uważa, że Polacy mają pozytywny stosunek do Ukrainy, wówczas gdy 13 proc. Ukraińców ma całkowicie odmienne zdanie, uważając, że Polska ma negatywny stosunek do Ukrainy.

Fot. Fundacja Inicjatyw Demokratycznych im. Ilka Kuczeriwa

Jeżeli chodzi o inne państwa sąsiadujące z Ukrainą, według Fundacji Inicjatyw Demokratycznych Ilka Kuczeriwa, pozytywne nastawienie przeważa w stosunku do Mołdawii i Rumunii. W przypadku Słowacji opinia publiczna jest prawie równo podzielona między tymi, którzy mają pozytywne i neutralne nastawienie do tego państwa. Węgry są jedynym krajem sąsiednim Unii Europejskiej, wobec którego Ukraińcy mają negatywne nastawienie. Białoruś ma ostatnie miejsce w rankingu.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 8-15 grudnia 2023 roku i objęło wszystkie regiony Ukrainy, z wyjątkiem terytoriów okupowanych i stref przyfrontowych. Kwestionariusz został wykonany metodą wywiadów bezpośrednich, podczas których ankietowano 2019 respondentów w wieku od 18 lat.

Źródło: naszwybir.pl

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up