Dolnoślązak, Polak, Europejczyk? O tożsamości regionalnej rozmawiano podczas II Kongresu Historii Lokalnej, który odbył się w Krzyżowej w dniach 11-12 grudnia 2015 roku. Udział w spotkaniu wzięło ponad 50 osób, w tym lokalni pasjonaci i badacze historii, pracownicy akademiccy, studenci і zaproszeni goście. Na Kongresie poruszono tematy początków historii lokalnej na Dolnym Śląsku i Świdnicy, struktury osadnictwa i demografii lokalnej. Omówiono również kwestie tożsamości regionalnej wśród przedstawicieli młodszego pokolenia.

Do Krzyżowej przybyli m.in. prof. Włodzimierz Suleja z Uniwersytetu Wrocławskiego, Wiesław Rośkiewicz, dyrektor Muzeum w Świdnicy, dr Maciej Zathey, dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu, a także dr Monika Bisek-Graz. Udział w tegorocznym Kongresie wzięły również Maria Osidacz, dyrektor Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku oraz Roman Czorneńkyj z Muzeum Wojny w Iwano-Frankiwsku, którzy uczestniczyli w panelach dyskusyjnych pt. „Współpraca Polaków i Ukraińców na płaszczyźnie współczesnej” oraz „Polskie dziedzictwo architektoniczne w dawnym Stanisławowie”.

Zwieńczeniem kongresu było wspólne zwiedzanie Międzynarodowego Centrum Konferencyjnego i wystawy „Odwaga i pojednanie”, która powstała z okazji 25 rocznicy Mszy Pojednania z 12 listopada 1989 roku na terenie byłego majątku rodziny von Moltke w Krzyżowej.

Zdjęcia: Marek Pędziwol

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up